Algemene Voorwaarden

Atelier Het Wolbeest is een winkel en webwinkel voor viltspullen, (handgeverfde) spin- en viltwol, blends uit eigen `keuken`, materialen en seizoenstafelpakketten.

Atelier Het Wolbeest behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren. De klant wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld.

Artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld. Ondanks zorgvuldige fotografie kunnen kleuren afwijken. Aan afwijkingen aan kleur of omschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.

Met het plaatsen van een bestelling bij Atelier Het Wolbeest geeft de klant aan akkoord te gaan met onze  betaling- en leveringsvoorwaarden:

Prijzen

•    De prijzen in de webwinkel zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Voor het afronden van de bestelling worden de verzendkosten vermeld. Prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Verzending

Levertijden

Atelier Het Wolbeest streeft ernaar de bestelling binnen 5 werkdagen na plaatsing en betaling van de order aan te bieden bij de Post NL. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Is een artikel onverhoopt niet op voorraad, dan zullen wij u daar zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. Atelier Het Wolbeest verstuurt de bestelling in zijn geheel. Op verzoek van de klant kunnen wij in dat geval de bestelling in delen versturen. Extra portokosten zijn dan voor rekening van de klant. Mochten artikelen lang op zich laten wachten, dan zal er overleg zijn met de klant en kunnen de betreffende artikelen geannuleerd worden. Wij zullen het teveel betaalde binnen 5 dagen terugstorten op de rekening van de klant.

Verzending

Brievenbuspakjes €4.50

Overige pakketten €7,25

•    Pakketten verzenden wij per PostNL. De kosten voor pakketten tot 10 kg zijn € 7,25 ( incl. BTW en administratiekosten). Tot en met 200 gram wol kan als brievenbuspost worden verstuurd. Boven de 200 gram kan door het volume van de wol alleen als pakketpost worden verstuurd.

•    Bestelde artikelen worden voor verzending gecontroleerd op schade en met uiterste zorg verpakt. Het verzenden is in alle gevallen voor risico van de koper. Atelier Het Wolbeest kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor breuk, schade e.d. door toedoen van Post NL of derden.

•    Verzendkosten naar het buitenland zijn afhankelijk van gewicht en bestemming en worden apart vermeld.

Betalingsvoorwaarden

•    Betaling kan via IDEAL, PayPal, credit card.

•    Het is mogelijk om de door u bestelde artikelen bij Atelier Het Wolbeest af te halen. Dit gaat echter alleen op afspraak.

•    Atelier Het Wolbeest streeft ernaar de bestelling binnen 5 werkdagen na plaatsing en betaling van de order aan te bieden bij de Post NL. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Is een artikel onverhoopt niet op voorraad, dan zullen wij u daar zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. Atelier Het Wolbeest verstuurt de bestelling in zijn geheel. Op verzoek van de klant kunnen wij in dat geval de bestelling in delen versturen. Extra portokosten zijn dan voor rekening van de klant. Mochten artikelen lang op zich laten wachten, dan zal er overleg zijn met de klant en kunnen de betreffende artikelen geannuleerd worden. Wij zullen het teveel betaalde binnen 5 dagen terugstorten op de rekening van de klant.

Workshops

Bij aanmelding via de webwinkel krijgt de klant automatisch een bevestiging per mail. Als de klant zich aangemeld (en betaald) heeft voor een workshop via de webwinkel en de workshop gaat door een gebrek aan deelnemers niet door, dan wordt het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.

Mocht een klant zich hebben aangemeld voor een workshop en onverhoopt moeten afzeggen dan geldt het volgende:

- Tot 4 maanden vantevoren géén annuleringskosten;

- 4 Maanden tot ca. 6 weken vantevoren € 35.00 annuleringskosten;

- Binnen 6 weken voor aanvang van de workshop € 45 annuleringskosten.

Echter, wordt de workshop gegeven door een gastdocent uit binnen- of buitenland, dan is restitutie niet mogelijk. De cursus vindt immers plaats op basis van het aantal aanmeldingen. Je aanmelding is bindend en pas geldig na het betalen van het cursusgeld. Mocht je onverhoopt niet kunnen deel nemen, dan kun je iemand anders in jouw plaats laten deelnemen en zelf de financiën met die persoon regelen. Mocht er een wachtlijst zijn, dan kunnen we dat in goed overleg regelen. Mocht de workshop van onze kant uit, om wat voor reden dan ook, niet door gaan, dan storten wij het cursusgeld vanzelfsprekend weer terug!

Retourneren of ruilen van artikelen

De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Atelier Het Wolbeest, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Atelier Het Wolbeest heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 3 werkdagen na aflevering melding te maken bij Atelier Het Wolbeest. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Atelier Het Wolbeest na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

Handgemaakte artikelen kunnen alleen geretourneerd worden als er sprake is van productiefouten. Kleine onvolkomenheden, zijn het gevolg van handwerk en daarom geen productiefouten. Onder kleine onvolkomenheden wordt bijvoorbeeld verstaan: een knoopje in het garen, niet geheel egaal geverfd product, kleurverschillen, niet geheel gelijkmatig gesponnen draad.

Mocht een artikel toch niet aan uw verwachting voldoen dan kan het onder bepaalde voorwaarden geruild of geretourneerd worden. Hiervoor kunt u gebruik maken van het herroepingsformulier. Dit kan binnen 14 dagen na verzenddatum van Atelier Het Wolbeest en alleen wanneer de artikelen onbeschadigd, ongebruikt en in originele staat van verzending zijn. U bent niet verplicht dit formulier te gebruiken, u mag ons ook mailen. Vermeld dan in ieder geval uw naam, adres, het ordernummer, de te retourneren artikelen en de ontvangstdatum van uw bestelling.Kosten voor retournering zijn voor rekening van de klant.

Retourzendingen die onvoldoende zijn gefrankeerd worden geweigerd.

Viltpakketjes, seizoenstafelpakketten en persoonlijke opdrachten kunnen NIET worden geretourneerd.
Wanneer de artikelen door ons in goede staat zijn ontvangen, krijgt u het aankoopbedrag zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terug (met uitzondering van de verzendkosten). Het aankoopbedrag wordt (met uitzondering van de verzendkosten) vergoed in de vorm van een tegoedbon.

Bij onvolkomenheden aan artikelen zijn de kosten van de retourzending voor rekening van Atelier Het Wolbeest.

Retourneren of ruilen kan in ALLE gevallen ALLEEN NA OVERLEG met Atelier Het Wolbeest en dient binnen 3 werkdagen na ontvangst van het artikel te zijn gemeld.
Wij zorgen ervoor dat uw bestelling correct wordt afgehandeld. Mochten er desondanks klachten zijn dan horen wij dat graag van u en zoeken we naar een passende oplossing. U kunt dan een mail sturen naar: info@hetwolbeest.nl

Alle artikelen worden met de grootst mogelijke zorg gemaakt en voorafgaand aan verzending gecontroleerd op eventuele fouten en gebreken. Mocht afnemer desondanks een klacht hebben over een artikel, dan kun je binnen 7 werkdagen na ontvangst contact opnemen met Atelier Het Wolbeest. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur. Atelier Het Wolbeest zal in overleg met afnemer proberen het probleem op te lossen en in geval van productiefouten de mogelijkheid bieden het artikel te retourneren.

Atelier Het Wolbeest behoudt zich het recht voor tussentijds wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden en de inhoud van de website.

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming vooraf gekopieerd worden.

Atelier Het Wolbeest is een winkel en webwinkel voor viltspullen, (handgeverfde) spin- en viltwol, blends uit eigen `keuken`, materialen en seizoenstafelpakketten.

Atelier Het Wolbeest behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren. De klant wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld.

Artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld. Ondanks zorgvuldige fotografie kunnen kleuren afwijken. Aan afwijkingen aan kleur of omschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.

Met het plaatsen van een bestelling bij Atelier Het Wolbeest geeft de klant aan akkoord te gaan met onze betaling- en leveringsvoorwaarden:

Prijzen:

• De prijzen in de webwinkel zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. BTW op ruwe, ongewassen en ongekaarde wol bedraagt 6%, op schone en gekaarde wol 21%. Voor het afronden van de bestelling worden de verzendkosten vermeld. Prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Verzending

• Pakketten verzenden wij per Post NL. De kosten voor pakketten tot 10 kg zijn € 6.75. Brievenbuspost wordt naar gewicht berekend. Bestellingen boven € 150,00 worden franco huis verstuurd. Tot 200 gram wol kan als brievenbuspost worden verstuurd. Boven de 200 gram kan door het volume van de wol alleen als pakket post worden verstuurd. Mocht later blijken dat u toch teveel aan porto heeft betaald dan stort Atelier Het Wolbeest het teveel betaalde terug op uw rekening.

• Bestelde artikelen worden voor verzending gecontroleerd op schade en met uiterste zorg verpakt. Het verzenden is in alle gevallen voor risico van de koper. Atelier Het Wolbeest kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor breuk, schade e.d. door toedoen van Post NL of derden.

• Verzendkosten naar het buitenland zijn afhankelijk van gewicht en bestemming en worden apart vermeld.

Betalingsvoorwaarden:

• Betaling kan via IDEAL, PayPal, credit card of vooruitbetaling.

• In geval van vooruitbetaling dient de betaling volledig en binnen 5 dagen na besteldatum door Atelier Het Wolbeest ontvangen te zijn, waarna de bestelling zal worden verzonden. Na 5 dagen vervalt de bestelling.

• Het is mogelijk om de door u bestelde artikelen bij Atelier Het Wolbeest af te halen. Dit gaat echter alleen op afspraak.

• Atelier Het Wolbeest streeft ernaar de bestelling binnen 5 werkdagen na plaatsing en betaling van de order aan te bieden bij de Post NL. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Is een artikel onverhoopt niet op voorraad, dan zullen wij u daar zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. Atelier Het Wolbeest verstuurd de bestelling in zijn geheel. Op verzoek van de klant kunnen wij in dat geval de bestelling in delen versturen. Extra portokosten zijn dan voor rekening van de klant. Mochten artikelen lang op zich laten wachten, dan zal er overleg zijn met de klant en kunnen de betreffende artikelen geannuleerd worden. Wij zullen het teveel betaalde binnen 5 dagen terugstorten op de rekening van de klant.

Workshops:

Als er voldoende deelnemers zijn voor een workshop, ontvangt de klant een factuur, met een betaaltermijn van 1 week. Het verschuldigde bedrag kan alleen worden overgemaakt per bank.

Vanaf het moment dat de klant de factuur heeft ontvangen, kan zij/hij zich niet meer afmelden met teruggave van het cursusgeld. De workshop vindt immers plaats op grond van deze aanmeldingen.

Bij aanmelding via de webwinkel krijgt de klant automatisch een bevestiging per mail. Als de klant zich aangemeld (en betaald) heeft voor een workshop via de webwinkel en de workshop gaat door een gebrek aan deelnemers niet door, dan wordt het reeds betaalde cursusgeld wel gerestitueerd.

Te allen tijde kan de klant natuurlijk zelf iemand zoeken die haar/zijn plekje inneemt, mocht zij/hij onverhoopt moeten afzeggen.

Retourneren of ruilen van artikelen:

Mocht een artikel toch niet aan uw verwachting voldoen dan kan het onder bepaalde voorwaarden geruild of geretourneerd worden. Dit kan binnen 7 dagen na verzenddatum van Atelier Het Wolbeest en alleen wanneer de artikelen onbeschadigd, ongebruikt en in originele staat van verzending zijn. Kosten voor retournering zijn voor rekening van de klant.

Retourzendingen die onvoldoende zijn gefrankeerd worden geweigerd.

Viltpakketjes, seizoenstafelpakketten en persoonlijke opdrachten kunnen niet worden geretourneerd.
Wanneer de artikelen door ons in goede staat zijn ontvangen, krijgt u het aankoopbedrag zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terug (met uitzondering van de verzendkosten). Het aankoopbedrag wordt (met uitzondering van de verzendkosten) vergoed in de vorm van een tegoedbon.

Bij onvolkomenheden aan artikelen zijn de kosten van de retourzending voor rekening van Atelier Atelier Het Wolbeest.

Retourneren of ruilen kan in ALLE gevallen ALLEEN NA OVERLEG met Atelier Het Wolbeest en dient binnen 3 werkdagen na ontvangst van het artikel te zijn gemeld.
Wij zorgen ervoor dat uw bestelling correct wordt afgehandeld. Mochten er desondanks klachten zijn dan horen wij dat graag van u en zoeken we naar een passende oplossing. U kunt dan een mail sturen naar: info@hetwolbeest.nl

Atelier Het Wolbeest behoudt zich het recht voor tussentijds wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden en de inhoud van de website.

Niets op de ze website mag zonder schriftelijke toestemming vooraf gekopieerd worden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2023 Atelier Het Wolbeest | sitemap | rss