Retourneren

Retourneren of ruilen van artikelen

De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Atelier Het Wolbeest, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Atelier Het Wolbeest heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 3 werkdagen na aflevering melding te maken bij Atelier Het Wolbeest. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Atelier Het Wolbeest na ontvangst en controle van de terug ontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

Handgemaakte artikelen kunnen alleen geretourneerd worden als er sprake is van productiefouten. Kleine onvolkomenheden, zijn het gevolg van handwerk en daarom geen productiefouten. Onder kleine onvolkomenheden wordt bijvoorbeeld verstaan: een knoopje in het garen, niet geheel egaal geverfd product, kleurverschillen, niet geheel gelijkmatig gesponnen draad.

Mocht een artikel toch niet aan uw verwachting voldoen dan kan het onder bepaalde voorwaarden geruild of geretourneerd worden. Hiervoor kunt u gebruik maken van het herroepingsformulier. Dit kan binnen 14 dagen na verzenddatum van Atelier Het Wolbeest en alleen wanneer de artikelen onbeschadigd, ongebruikt en in originele staat van verzending zijn. U bent niet verplicht dit formulier te gebruiken, u mag ons ook mailen. Vermeld dan in ieder geval uw naam, adres, het ordernummer, de te retourneren artikelen en de ontvangstdatum van uw bestelling. Kosten voor retournering zijn voor rekening van de klant.

Retourzendingen die onvoldoende zijn gefrankeerd worden geweigerd.

Viltpakketjes, seizoenstafelpakketten en persoonlijke opdrachten kunnen NIET worden geretourneerd.

Wanneer de artikelen door ons in goede staat zijn ontvangen, krijgt u het aankoopbedrag zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terug (met uitzondering van de verzendkosten). Het aankoopbedrag wordt (met uitzondering van de verzendkosten) vergoed in de vorm van een tegoedbon.

Bij onvolkomenheden aan artikelen zijn de kosten van de retourzending voor rekening van Atelier Het Wolbeest.

Retourneren of ruilen kan in ALLE gevallen ALLEEN NA OVERLEG met Atelier Het Wolbeest en dient binnen 3 werkdagen na ontvangst van het artikel te zijn gemeld.
Wij zorgen ervoor dat uw bestelling correct wordt afgehandeld. Mochten er desondanks klachten zijn dan horen wij dat graag van u en zoeken we naar een passende oplossing. U kunt dan een mail sturen naar: info@hetwolbeest.nl


 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2023 Atelier Het Wolbeest | sitemap | rss